Příměstské tábory Malé múzy 2023

Na kytaru

Kapacita tábora byla naplněna

Místo konání:

Hudební škola Yamaha Zlín - Přerovanka 
Křiby 4718, Zlín

Termín: 17. - 21. 7. 2023
Účastníci: Pro děti od 6 do 15 let
Vedoucí: Andrea Mňačková, Ema Lorencová a ​Julie Pánková

Cena: 3000 Kč

Program tábora:  Program probíhá vždy od 8 do 16 hodin. Každý den 2 hodiny výuky hry na kytaru hravou, prázdninovou formou. Dalším
programem tábora jsou sportovní hry, výtvarné dílny a závěrečný táborák s rodiči.. 

Strava:
Připravujeme pro děti pitný režim po celý den, dopolední a odpolední svačinu. Obědy v nedaleké restauraci Vlžan nebo U Barcuchů.

Fotky z příměstských táborů 2020

Výběr fotek z příměstských táborů pořádaných ve spolupráci s Malou múzou.